ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
პარასკევი, 05.06.2020, 01:00
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები
romi, florencia, venecia
 

(8 dRe/7 Rame)

 

1 dRe – kvira – Cafrena romis aeroportSi – fiumicino. transferi romSi da ganTavseba 3*** sastumroSi (5-8 km. trevis Sadrevnidan). naxe­vardRiani qalaqis eqskursia (siTi turi) rusuleovani gidis Tanx­lebiT. vaxSami sastumroSi;

2 dRe – orSabaTi – sauzme sastumroSi. sauzmis Semdeg eqskursia va­ti­kanSi rusulenovani gidis TanxlebiT. vaxSami sastumroSi;

3 dRe – samSabaTi – sauzme sastumroSi. Tavisufali dRe romSi. Se­saZlebelia damatebiTi eqskursia neapolSi da pompeiSi ru­sul­eovani gidis TanxlebiT. vaxSami sastumroSi;

4 dRe – oTxSabaTi – sauzme sastumroSi. transferi florenciaSi. gzad eqskursia kiantiSi – Rvinisa da sakvebis dagemovneba. Se­saZ­lebelia damatebiTi eqskursia sienaSi rusulenovani gidis Tanx­lebiT. florenciis naxevardRiani eqskursia. ganTavseba da vaxSami sastumroSi;

5 dRe – xuTSabaTi – sauzme sastumroSi. SesaZlebelia damatebiTi eqs­kursia pizaSi an uficis galereaSi rusuelovan gidTan erTad sa­Ramos transferi veneciaSi. ganTavseba da vaxSami sastumroSi;

6 dRe – paraskevi – sauzme sastumroSi. veneciis naxevardRiani eqs­kur­sia. doJebis sasaxle, transferi riminiSi. ganTavseba da vaxSami sastumroSi.

7 dRe – SabaTi – sauzme sastumroSi. eqskursia san marinos antikur res­pub­likaSi rusuelovani gidis TanxlebiT. saRamos transferi romSi. ganTavseba da vaxSami sastumroSi;

8 dRe – kvira – sauzmis Semdeg tranferi romis aeroportSi – fiumicino.

 

sagzuris Rirebuleba: 435 evro oradgilian nomerSi erT adamianze.

+ 1 adamiani – 150 evro.

 

gamgzavrebis TariRebi:

21 ivnisi

26 ivlisi

23 agvisto

27 seqtemberi

25 oqtomberi

 

turis RirebulebaSi Sedis

daxvedra-gacileba aeroportSi

sastumroebSi ganTavseba

sastumroebSi orjeradi kveba

eqskursiebi rusulenovani gidis TanxlebiT

transportireba eqskursiebze

savizo mxardaWera

samogzauro dazRveva

 

RirebulebaSi ar Sedis

damatebiTi eqskursiebi

sakonsulo mosakrebeli
bileTi – Tbilisi-stambuli-romi-stambuli-Tbilisi 480 evrodan

gafrena Tbilisidan 04:40. Cafrena romSi 10:30.

gamofrena romidan 11:40, Camofrena TbilisSi 17:35

 

LTD `TOURS IN GEORGIA`. sastumro bazaleTi, orTaWala, avtosadguris pirdapir

91-16-91; 890 91-16-91; 899 29-29-57, skype: tamo7779, info@tig.ge

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2020  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2020 | Website builder - uCoz