ნახე საქართველო

ENG | რეგისტრაცია | შესვლა
სამშაბათი, 18.06.2024, 04:23
მოგესალმები სტუმარი | | ENG
ზამთრის კურორტები
მოგზაურობა საქართველოში
დასვენება საქართველოში
დამატებითი სერვისები
ფოტო ალბომი
მეგობარი საიტები

----------------------

  

ჯ ი პ - ტ უ რ ე ბ ი   და   ს ა ფ ა რ ი

 

feradi xeoba qalaqi noveiba

orSabaTi, xuTSabaTi

savaraudo dro: 06.00-18:00

fasi: 55$, 25$ bavSvi (2-12 w.)

mogzauroba jipebiT. estumrebiT erT-erT umSvenieres da uZveles xeobas, romelSic kldeebs da qvebs saocari forma aqvT miRebuli. dahabi. sadili.

 

grand safari

samSabaTi, SabaTi

savaraudo dro: 06.30-18:00

fasi: 65$, 40$ bavSvi (2-12 w.)

saTavgadasavlo mogzauroba jipebiT mTel sinais naxevarkunZulze (xeoba, wm ekaterines monasteri) sadili

 

abu-galumis nakrZali

kvira, samSabaTi, xuTSabaTi

savaraudo dro: 06.00-18:00

fasi: 65$, 40$ bavSvi (2-12 w.)

eqskursiebiT datvirTuli dRe: gaseineba udabnoSi jipebiT, sanapiro zolze gaseirneba aqlemebiT, snorklingi `cisfer xvrelSi~ - erT-erTi ulamazesi marjnebiani sanapiro, tutanhamonis darbazi. sadili zRvis piras. dahabi

 

moto-safari

savaraudo dro: 03.30-06:00 da 14:00-16:00

fasi: 25$ erTi adamiani, 40$ ori adamiani

axalgazrdad da udardelad igrZeniT Tavi kvadrociklis saWesTan! daagemovneT beduinebis Cai udabnoSi. unikaluri saSualeba - SexvdiT ganTiads udabnoSi. yuradReba: eqskursia dakavSirebulia riskTan. fasSi ar Sedis arafatka.

 

moto-safari `nabkis~ nakrZalSi

savaraudo dro: 09.00-13:30

fasi: 60$ erTi adamiani, 75$ ori adamiani

gaseirneba kvadrociklebiT `nabkis~ nakrZalSi - xeluxlebeli udabno. estumrebiT unikalur rizoforis tyes, ibanavebT marjnebian napirze. fasSi ar Sedis arafatka

 

moto-safari gaseineba cxenebiT

savaraudo dro: 09.00-11:00

fasi: 50$ erTi adamiani motoze, 60$ ori adamiani motoze,

gaseirneba kvadrociklebiT udabnoSi, gaseirneba cxenebiT (1 saaTi). fasSi ar Sedis arafatka!

 

super moto safari

savaraudo dro: 14.00-18:00

fasi: 40$ erTi adamiani, 70$ ori adamiani

gaseirneba kvadrociklebiT udabnoSi. gaseirneba aqlemebiT, mzis Casvla. sinais mosaxleobis stumarTmoyvareoba. vaxSami (grilze) fasSi ar Sedis arafatka

 

`alfa safari~

samSabaTi, xuTSabaTi, kvira

savaraudo dro: 08.00-13:30

fasi: 85$ erTi adamiani, 110$ ori adamiani

gaseirneba udabnoSi manqanebiT `bagi~, beduinebis sofeli, nakrZali `nabki~, banaoba marjnebian napirze. sadili

 

eqskursiebis SeZena SegiZliaT sastumroSi ganTavsebisas. yvela zemoTmocemuli informacia unda daazustoT gidTan, romelic dagxvdebaT sastumroSi

 

მოგზაურობა საქართველოში
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
დასვენება საზღვარგარეთ
ეგვიპტე
შესვლის ფორმა
ძებნა
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ჩანაწერების არქივი

Copyright MyCorp © 2024 | Website builder - uCoz